try Answers From trianswer.com
0 votes
Testando uma pergunta!
asked Jan 19, 2010 by triuser (13,156 points)

1 Answer

0 votes
nie wiem o co chodzi w tym pytaniu, więc pisze glupoty zeby zaliczylo mi zadanie.
answered Oct 18, 2010 by trianswer (334,515 points)

No related questions found